fbpx

Laddbox för säkrare laddning

Funderar du på att köpa en laddbar bil?
Här kommer tips för en säker laddning

Att köra bil på el är en fantastisk upplevelse, inte enbart för tystnaden. Samtidigt är det viktigt att tänka på elsäkerheten innan den nya bilen ska parkeras på hemma. Laddning av eldrivna fordon ställer hårda krav på elinstallationen då strömstyrkan är hög under en lång tid. Rekommendationer från Elsäkerhetsverket och Kia för laddning i hemmet är endast via laddbox med typ 2-kontakt som installerats av en fackman. Vi på Gustaf E Bil kan berätta om vilka alternativ Kia erbjuder för laddbox och installation.

Olika typer av laddboxar

• Installerat och Klart S: En liten och snabb laddbox för dig som vill ha en liten kvalitetsbox. Vill du ha en smidig och bekväm laddning i vardagen rekommenderas boxen med fast typ 2-kabel. Om du vill ha en flexiblare lösning så är det versionen med typ 2-uttag du ska satsa på.

• Installerat och Klart XL: En laddbox med två uttag är perfekt för dig som vill ladda två elbilar samtidigt då den har två typ 2-uttag. Effekten delas mellan de två uttagen när två bilar laddar och med hjälp av de två inbyggda elmätarna kan man få korrekt särredovisning av förbrukningen. Boxen har integrerad RFID.

 

Information från Elsäkerhetsverket

Ladda i vanligt eluttag
Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden och långvarig laddning i vanliga vägg- och motorvämaruttag.
• Gamla eller felaktiga kopplingar och kabel förgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera och utföra elinstallationen.
• Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.
• Om fastighetens jordfelsbrytare inte är anpassad för laddning av elbilar finns risk att den inte skyddar vid fel.

Regler, krav och förutsättningar – vad gäller egentligen?
Regelverk och krav på utförande förändras i takt med ändrad användning och att ny teknik införs. Denna förändring liksom det faktum att en elanläggning åldras tekniskt, innebär att den ibland behöver förnyas för att hållas säker. Ansvaret för att elanläggningen
hålls säker ligger på dig som innehavare.

Du behöver ta ställning till följande, där en elbesiktning kan vara till hjälp
• Hur och var kommer du att behöva ladda? Tänk både på ditt behov idag och ditt framtida behov.
• Är elanläggningen i sådant skick och utförande att du kan belasta den på det sätt laddningen innebär?
• Kan något befintligt eluttag användas för laddningen eller finns det begränsningar i fastighetens elinstallation?
• Vilket elinstallationsföretag ska jag låta installera min nya laddpunkt? Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen.

Laddbox – det säkrare alternativet
En laddbox har en kontakt som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas och anslutningen spärras elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.

Läs mer på elsakerhetsverket.se