fbpx

Om viltolyckan är framme

På hösten ökar risken för viltolyckor.

Förutom att hösten innebär älgjakt runt om i vårt avlånga land så ökar samtidigt risken för olyckor när vilda djur rör sig på och runt vägar.

Det är lag på att anmäla olyckor med större vilt som älg och björn men det gäller även rådjur, hjort, varg, vildsvin, järv, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka till polisen oavsett utgång, är ett brott och kan ge böter.

Vad ska jag göra om olyckan är framme?

  • Sätt ut varningstriangel mer än 200 meter innan olyckplatsen.
  • Ring 112. Uppge plats, vägbeskrivning. Gärna GPS-position. Uppge djurets eventuella flyktriktning.

Även om djuret inte är synbart skadat ska detta anmälas och platsen ska märkas ut med markeringsremsa, halsduk eller plastpåse. Detta för att eftersöksjägare ska ha lätt att hitta platsen och tillsammans med hund kunna utföra söket utan extra risker vid vägen och att det skadade djuret inte ska behöva lida i onödan.

Har du kolliderat med ett mindre djur, se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan. Tänk alltid på din egen säkerhet!

Läs gärna mer och ladda ner markeringsremsor för utskrift på viltolycka.se

Markeringsremsor på viltolycka.se

Kontakta skadeverkstaden på Gustaf E Bil